Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2017

Evenals voorgaande jaren zal er ook nu door de Raad van Kerken op 4 mei om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd in de Remigius kerk voorafgaande aan de kranslegging welke wordt georganiseerd door het 4 mei comité.
Binnen de Raad van Kerken is nagedacht over de vorm van deze bijeenkomst en al pratende hebben we geconcludeerd dat het wellicht goed zou zijn hier verandering in aan te brengen juist omdat we graag willen dat ook de jongeren weet zullen blijven houden van onze geschiedenis.
Vanuit de Raad zijn de voorzitter Jaap van Gijssel en Piet Noordijk zich gaan bezinnen op de inhoud. Zo zijn er een aantal mensen benaderd die aan deze herdenking mee willen gaan werken. Een herdenking die zoals het er nu naar uitziet, zal bestaan uit zang, door een koor. muziek en voordracht.
Er wordt met de scholen overlegd om voor de kinderen van groepen 7 een speciale middag te organiseren en het is de bedoeling dat 2 of 3 kinderen tijdens deze bijeenkomst hier iets over zullen vertellen.
Het lijkt ons goed u hier over te informeren en zullen u zeker op de hoogte houden van de voortgang.
Raad van Kerken Hengelo Gld.