November 2016

Zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar ofwel eeuwigheidszondag.
Daarom op de omslag een foto van de gedachtenishoek zoals die is ingericht in de Remigiuskerk. De moeite waard om er bij gelegenheid eens even een kijkje te nemen. Stil te staan bij de Alfa en Omega. De serene rust op je te laten inwerken. De laatste zondag, terugkijken op het afgelopen jaar, maar ook vooruit zien naar de komende tijd. Na deze zondag begint Advent, een tijd van verwachting van de naderende koning. God is de Komende en komende is Zijn rijk van vrede en gerechtigheid.

Voor de omslag klik op de bijlage.
   
 
bijlages

omslag 2016-12