Een terugblik op 2011/2012

In de afgelopen maanden mochten we een aantal verschillende activiteiten organiseren waaraan met goede belangstelling werd deelgenomen.
In februari luisterenden zo’n 50 mensen geboeid naar mevrouw Barbera Nauta, rond het thema “bijna-dood ervaringen”. Het was een indrukwekkende avond, die ondanks het grote bezoekerstal in een sfeer van intimiteit en verbondenheid verliep, mede door de herkenning en de gedeelde verhalen. 
Op 8 maart reed een groep van twintig mensen uit Hengelo naar Terborg, om daar hartelijk verwelkomd te worden door het bestuur en de imam van de Mimar Sinon Moskee. Een rondleiding, het bijwonen van het avondgebed en een open gesprek rond de tafel met Turkse thee en lekkernijen zorgden voor een goede ontmoeting. Tot besluit van het bezoek overhandigde de voorzitter aan twee van ons, als vertegenwoordigers van de Hengelose geloofsgemeenschappen, ieder een Koran. De Korans zijn ter inzage of te leen beschikbaar voor gemeenteleden en parochianen, ondermeer via ondergetekende. We vernamen trouwens, dat in de Oude IJsselstreek al jaren zeer goede contacten bestaan tussen kerken en moskee. Zo hebben de RK parochie van Silvolde en de Moskee elkaar wederzijds financieel gesteund bij restauratie van respectievelijk moskee en kerk! 
Van geheel andere aard was de creatieve avond in Ons Huis eind maart. Een groepje dames was enthousiast in de weer met het beschilderen van paaseieren, nadat we eerst kort waren ingewijd in de achtergronden en tradities rondom het (paas)ei. 
In de week na Pasen was het kleine kerkje aan de Banninkstraat uitvalsbasis en plaats van “thuiskomen” voor de “Emmaüswandeling” met vesper. Twee aan twee gingen de twaalf deelnemers op pad met gespreksvragen. Men vond halverwege een gastvrije ontvangst voor een pauze bij de familie Wiggers en keerde in anders samengestelde koppels weer terug naar het dorp. Een zeer geslaagde avond die, naar de mening van de deelnemers, voor herhaling vatbaar is! 
Tot besluit van het seizoen was er op 25 april een excursie naar Wijngoed Kranenburg, om daar letterlijk en figuurlijk het goede leven te proeven.
 
Momenteel is onze kleine werkgroep weer bezig met de plannen voor het volgend seizoen. We doen dat met veel plezier en we beleven voldoening aan vele geslaagde avonden. Uit de reacties van deelnemers horen we dikwijls dat het werkelijk tot “inspiratie en ontmoeting” leidt! Van RK zijde werken mevrouw Ted Willems en mevrouw Betsy Besselink alweer jaren mee met ondergetekende. Mevrouw Besselink zal echter na dit seizoen vanwege haar leeftijd stoppen. Zij hoopt een waardige opvolg(st)er te vinden. Maar: al enkele jaren zijn er geen werkgroepleden vanuit de Protestantse Gemeente. Namens de Raad van Kerken dus deze oproep. Gezocht: twee werkgroepleden m/v voor Inspiratie & Ontmoeting. Vind je het leuk samen na te denken over aansprekende en actuele thema’s, daarbij sprekers te helpen zoeken en benaderen, een enkele keer gastvrouw- of gastheer te zijn op de avond – ben je redelijk goed in organiseren – laat het ons weten. Wij zoeken jou/u!  
Met een hartelijke groet, namens de werkgroep, 
Ds. Aleida Blanken.