Mei 2016

Benjamin Louwerse wilde aanvankelijk portretschilder worden, maar ruilde door een spirituele ervaring zijn schildersezel in voor de kansel. Na zijn theologische opleiding is hij ruim vijftien jaar werkzaam geweest als pastor. Hij doceerde van 1997 tot eind 2012 Theologie en Cultuurbeschouwing aan de Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hij is auteur van de historische roman: “IMITATIO, Thomas a Kempis, een kroniek”.
Sinds zijn pensionering, begin 2013, is hij actief als portretschilder en maakt hij religieuze kunst. 
Betreffende de illustratie op de omslag schrijft hij het volgende: De illustratie is een "Escher-achtige" tekening, waarin meerdere vormen naadloos in elkaar overvloeien. Ik heb Handelingen 2 willen uitbeelden: onderaan zie je de 'tongen als van vuur', halverwege de tekening gaan die tongen over in “verwarmde harten”, die leiden bovenaan tot “prijzende handen”. Dit alles geschiedt onder de leiding van de Heilige Geest, die werd uitgestort en hier uitgebeeld als duif. In het midden zie je zeven witte duiven, refererend aan het kruis. Boven aan vliegt een duif weg: "het werk van de geest gaat door....". Wilt u meer over Benjamin Louwerse lezen en zien, kijk dan op: www.benjaminlouwerse.com.