Symboliek en Zonde 22 maart 2018

In het grijze verleden zijn kunstenaars en psychologen al bezig geweest met het fenomeen "zonde". Bekend is het schilderij van Jeroen Bosch "de zeven hoofdzonden" en ook de kerkvader Augustinus heeft een poging ondernomen om het begrip "zonde" voor de eenvoudige gelovige te omschrijven. In het woordenboek wordt een zonde omschreven als een overtreding van de goddelijke of zedelijke voorschriften. Men onderscheidt de erfzonde, de dagelijkse zonden en de hoofdzonden of doodzonden. Om voor de gewone mens duidelijk te maken wat de consequentie was van het begaan van een zonde waren er symbolen van dieren om uit te drukken wat je fout had gedaan. Zo is een afbeelding van een zwijn het symbool van onmatigheid, je nergens iets van aantrekken. Een egel (stekelvarken) beeldt uit dat je zonder reden kwaad maakt(je stekels opzet). Lange tenen en een kort lontje kun je zeggen. Behalve een schilderij over de 7 hoofdzonden is er ook een spannende detectivefilm genaamd 7, er is een muziekstuk dat op dit thema is gebaseerd met een dans en er zijn vloertegels met de motieven van de 7 hoofdzonden in de St.-Willibrorduskerk in Vierakker.
Inleider: Rien Overvelde.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Plaats: Ons Huis.