ZWO-nieuws maart 2017

Sterk & Dapper.
De 40-dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Sterk & Dapper. Deel als Jezus
Dit jaar hebben wij gekozen om in totaal zes projecten van sterke en dappere mensen in Myanmar te ondersteunen. Bij de informatie over de collectes staat hierover meer geschreven. Ook zullen we de eerste zondag van de 40-dagentijd, 5 maart, meewerken aan de eredienst, zoals bij de diensten aangegeven wordt.
Wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 12 en 19 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen. De Paasgroet sluit aan bij het 40 dagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Op zondag 12 maart zullen we daarom geen Amnesty brieven verkopen. 
Vanaf april zullen we de Amnesty brieven de derde zondag van de maand gaan verkopen.

Zolderopruiming.
Jaap van Mourik meldt:
Afgelopen vrijdag werd ik gebeld door kapper Weustenenk; “Ik ben de zolder aan opruimen en heb een hele grote doos met heeeel veeel postzegels. Kun jij daar nog iets mee anders gooi ik ze weg”. Neeeee, niet doen ik haal ze wel op voor de Zending.
Heb ik gedaan en ik heb ze aan Willemien Stoltenborg gegeven. Die was er heeeel erg blij mee want het waren er echt heeeel veel.