Bezoekwerk nieuwe stijl per 1 maart 2017

In onze gemeente kenden we twee soorten bezoekwerk: het ouderenbezoekwerk (vanuit de diaconie) en het pastoraal bezoekwerk (vanuit de ouderlingen). Het omzien naar elkaar is één van de waardevolle aspecten binnen het kerk-zijn. 
Het bezoekwerk is op zich prima geregeld. Toch merken we de laatste jaren soms wat verwarring en is er hier en daar overlapping, worden mensen dubbel bezocht, wordt het verjaardagsbloemetje verzorgd door ouderenbezoekers, maar vinden pastoraal bezoekers het ook leuk om dat te doen bij de vaste adressen, die zij bezoeken.
Al met al redenen genoeg om de beide bezoekersgroepen samen te voegen per 1 maart onder een nieuwe naam: bezoekmedewerkers. 
De bezoekmedewerkers zullen hun contacten op de oude vertrouwde wijze onderhouden, daar verandert niets aan.
Zij zullen jaarlijks zorgdragen voor een attentie (plant/bloemetje/fruit) bij verjaardagen vanaf 80 jaar. 
Bij huwelijksjubilea van oudere gemeenteleden wordt namens de kerk een bezoekje gebracht door de predikant samen met de vaste bezoekmedewerker of de wijkouderling.
Wanneer dat op prijs gesteld wordt kan de bezoekmedewerker het blad Elisabeth meebrengen.
Soms zal een vaste bezoekmedewerker de voorganger vergezellen bij een uitvaart als afgevaardigde van het pastoraat van onze kerkelijke gemeente. De bezoekmedewerker heeft door de jaren heen vaak een goede band opgebouwd met de bezochte. De kerkenraad heeft een paar jaar geleden hiermee ingestemd.
Alle bezoekmedewerkers worden twee maal per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst. Er is dan toerusting rond een pastoraal onderwerp, men kan elkaar ontmoeten, vragen stellen aan ouderlingen en predikant, enz. Wanneer we nieuwe bezoekmedewerkers verwelkomen, dan krijgt de afspraak/belofte tot geheimhouding speciale aandacht.
Zou u ook graag regelmatig bezoek willen ontvangen vanuit de kerk, geeft u dat dan rustig aan bij één van de onderstaande namen. 
En misschien lijkt het u wel wat om ook enkele vaste adressen regelmatig te bezoeken. Het is heel dankbaar werk en zo fijn om even tijd te nemen om elkaar te ontmoeten en te praten over dat, wat de ander bezighoudt.

Janny Kranenbarg: t: 467422, e: jannykranenbarg17@gmail.com.
Riet Harmsen: t: 463138, e: edharmsen@live.nl.
Aleida Blanken: t: 461224, e: amh.blanken@hetnet.nl.
Rinie Disbergen: t: 460404, e: disbergen@planet.nl.