Excursiereis 29-31 mei 2015

Lichtvensters van hoop – van Hildegard tot Chagall in het Rijnland.
Van 29 tot 31 mei zullen we, bij voldoende belangstelling, met een groep vanuit Hengelo op pad gaan naar Bingen en Mainz in Duitsland. We brengen een bezoek aan het Museum Am Strom met speciale aandacht voor Hildegard van Bingen; zaterdags staat Mainz op het programma met de Gutenberg Bijbel in het Boekdrukkkunst Museum en de beroemde blauwe ramen van Chagall in de St. Stephans Kirche op de heuvel van Mainz. Een ander hoogtepunt vormt het bijwonen van de mis in het Benidictinessen klooster van Abdij Hildegard bij Eibingen. In de folder van Inspiratie en Ontmoeting staat uitgebreidere informatie (zie hieronder bij Jaarprogramma 2014-2015). U kunt ook contact opnemen met Aleida Blanken. Op 5 maart is er een informatie- en voorbereidingsavond in Ons Huis. Als u belangstelling hebt, meldt u zich dan alvast bij mij aan, liefst voor 3 maart?
AB