Woensdag 1 november 2017 Remigiuskerk

Het goede van de protestantse traditie geven we graag vorm in een moment, midden in de week, om God te danken voor het goede van de aarde, de oogst, de resultaten van onze arbeid. Dankdag voor gewas en arbeid. We staan er samen in deze gebedsdienst bij stil, dat het niet vanzelfsprekend is om te oogsten, om te (kunnen) werken. Dankbaarheid zet aan tot delen. Daarom zamelen we producten in voor de Voedselbank Zelhem (Zie Nieuws). We hopen de ingebrachte levensmiddelen te overhandigen aan vrijwilligers van de Voedselbank. Zij zullen ons ook een en ander vertellen over de achtergronden en werkwijze van dit helaas nog steeds broodnodige “project”. Ook in onze naaste omgeving leven mensen onder de armoedegrens! We vinden inspiratie in de Bijbel, met woorden uit Deuteronomium 24 en Matteüs 20:1-15. Na afloop van de dienst is ieder van harte welkom voor de gemeente-avond in Ons Huis.
AB