Ziek zijn

De afgelopen weken waren veel mensen “in de lappenmand” (wat een leuke oude uitdrukking!) door verkoudheid, virusjes, griep of iets wat daar op lijkt….. Vervelend, maar vaak gelukkig niet het echte ziek zijn. Voor wie met ingrijpende diagnoses geconfronteerd wordt, met verlies van krachten of functies, moet zich vaak nieuw oriënteren. De medische wetenschap suggereert, dat er (nog) heel veel mogelijk is. De schijn van maakbaarheid botst met de realiteit van beperking en eindigheid. En toch. Meestal grijp je alle kansen op verbetering aan, zoek je naar de beste dokter, een second opinion, nog een extra behandeling. Wat komt er dan veel op je af en hoeveel energie kost het. In dit verband trof mij een gebed in het boekje “Als je ziek bent” van Nel van Drie. 
Wist ik maar wat gaat gebeuren.
Ik wil tegen anderen niet zeuren, 
maar de nachten zijn zo lang…
God, ik ben een beetje bang. 
Maak me sterk, God, om te dragen, 
mee te vechten, niet te klagen.
Vader, help me alstublieft,
zonder Uw hulp lukt het niet. 
Als het kan, leer mij dan leven
met de dingen, mij gegeven.
Lieve God, ik voel me klein,
help me weer, wat blij te zijn. 


Hierin herken ik ook de bede (die wordt toegeschreven aan Reinhold Niebuhr): “God, geef me de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; moed om te veranderen wat ik kan veranderen; wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.”
Van harte wens ik dit toe aan allen die ziek zijn en hun naasten! 
Tot ziens thuis, in de kerk of onderweg. 
Hartelijke groet, Aleida Blanken.