De Paaskaars 2016

Ook dit jaar is de schitterende Paaskaars weer gemaakt door Gerda Wisselink. Hieronder geeft Gerda een toelichting op de symboliek.
Bovenaan: één van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P. De X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar. Dan volgt: symbolisch verbeeldt: De Heilige Drie eenheid, Vader – Zoon – Heilige Geest. Vervolgens: De Alfa en Omega (Openbaring 21:6) vaak als markering onder en boven. Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde. Onderaan: glas in lood kerkraam; hierin de vijf broden en twee vissen: de wonderbaarlijke spijziging, gaven van de Heer, 5000 mensen werden gevoed, en er bleef nog over. De Zon, licht- en warmtebron, de vlam van de Heilige Geest, hierdoorheen verweven; water – aarde – heelal verbindend. Als laatste, helemaal onderaan: AD Anno Domini; het Jaar van de Heer 2016. Rechts hiervan een vis – Ichtus – Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Dit was geheimtaal van de eerste Christenen.