Doelstelling en activiteiten

Zij stelt zich ten doel het contact tussen de RK-Willibrordusparochie, de Vereniging van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente in Hengelo te bevorderen.
Activiteiten die gezamenlijk gedaan kunnen worden, worden aangemoedigd, zoals:
- 4 mei gedachtenisviering;
- pastoraatgroep de Bleijke;
- oecumenische diensten en vieringen;
- Verspers in de Advents-en  40-dagentijd;
- gezamenlijke start winterseizoen.