Ouderling-kerkrentmeester

Misschien hebt u er nog nooit van gehoord. Mogelijk hebt u 29 juni 2008 in de dienst met het afscheid en herbevestigen van ambtsdragers en benoemen van pastoraal bezoekers, het woord gehoord. Ouderlingen-kerkrentmeester zijn kerkrentmeesters die deel uit maken van de kerkenraad. In Hengelo Gld. is dat al geruime tijd zo. Niet overal is dat zo. Er zijn plaatsen waar naast ouderlingen-kerkrentmeester ook kerkrentmeesters zijn. Ook een kerkrentmeester wordt door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd, nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Maar een "gewone" kerkrentmeester maakt geen deel uit van de kerkenraad in tegenstelling tot een ouderling-kerkrentmeester. Sommigen vergelijken het met de Commissie van Beheer uit de Gereformeerde Kerk, zoals dat vóór de PKN was. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is hetzelfde van toepassing wat betreft bijv. zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming en de bevoegdheden als voor de ouderling-kerkrentmeester. Wel moet volgens de landelijke regels van de PKN (de ordonnanties):
- de meerderheid van het college uit ouderlingen-kerkrentmeester bestaan;
- de voorzitter moet één van de ouderlingen-kerkrentmeester zijn.

Op dit moment hebben we een klein college van 5 ouderlingen-kerkrentmeester i.p.v. 9, die er eigenlijk zouden moeten zijn, omdat de vacatures op de huidige wijze niet vervuld kunnen worden. We hebben als college van ouderlingen-kerkrentmeester voorstellen gedaan bij de kerkenraad om toch op verantwoorde wijze te kunnen blijven besturen. De kerkenraad stemde hier mee in.
1. Het instellen van een collectantenpoule: gemeenteleden uitsluitend vragen voor het collecteren.
2. Vacatures binnen het college aanvullen met kerkrentmeesters (i.p.v. ouderlingen-kerkrentmeester).
3. Inschakelen van gemeenteleden bij afgebakende projecten. Bij mandaat van het college worden taken vervuld. Op dit moment zit Erik Schuerink (ex-ouderling-kerkrentmeester) bij mandaat in het bestuur van “Ons Huis”. Zo blijft ook Eddy Jolink, per 1 juli 2008 ex ouderling-kerkrentmeester, bij mandaat in de restauratiecommissie.

Onze verwachting is dat er, op specifieke gebieden, deskundige enthousiaste gemeenteleden zijn, die mee willen werken aan het beheer van de kerk, met zijn zeer gevarieerde taakgebieden met voor “elk wat wils”. Hebt u ideeën, kunt u wat voor ons college betekenen, schroom niet, kom er mee. Graag willen we in een persoonlijk gesprek wat meer over het werk vertellen.

Het college van ouderlingen-kerkrentmeester,
Ton Knoef, Johan Lubbers, Gerrit Nusselder, Leis Regelink, Loes Smeitink.