Zondag 23 juli 2017 Goede Herder Kapel en 30 juli 2017 Remigiuskerk

Een dienst in de kapel in de Veldhoek op 23 juli en een dienst in de Remigius op 30 juli… Ik ben net vertrokken uit Arnhem en aangekomen in Zelhem, kerkelijk gezien…
In Arnhem ging mijn afscheidsdienst over Mozes die twaalf verspieders vooruit stuurde naar het beloofde land. In Zelhem was Exodus 3 leidend. Mozes die daar de opdracht krijgt om zijn volk te leiden…
Op deze twee zondagen 23 en 30 juli houd ik me ook graag bezig met Mozes. Van welke kant ik Mozes dan zal belichten, dat weet ik op dit moment nog niet, maar Mozes als figuur zal leidend zijn in mijn verhalen.
Mooi om nog weer een keer in de kapel voor te mogen gaan!  
Wie weet leer ik het ook nog eens om al weken van tevoren te weten waar de dienst over zal gaan… Nu ben ik nog niet zover. Mooier kan ik het dus niet maken.
Menno Leistra.