Feestelijke dienst 4 september 2011

Met als thema "Huis van God, een woning van geborgenheid" werd deze zondag een feestelijke dienst gehouden ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van de Remigiuskerk. Ds. Blanken en ds. Ferrari gingen voor, terwijl medewerking werd verleend door de cantorij en blazersgroep van Crescendo. Er was een clown bij de kindernevendienst. De voorzitter van de kerkenraad Albert Visscher sprak een dankwoord en aan Chris Lubbers en Geert Hiddink werd een Rembrandtbijbel overhandigd.
Voor de tekst van de preek zie Kerkdiensten - Preken.