Oecumenische optocht 20 maart 2016

Zondag 20 maart vieren we Palmpasen. In veel plaatsen is het een traditie om dan met kinderen een optocht te houden, waarbij ze hun zelfgemaakte palmpaasstokken meedragen. In Hengelo gebeurt dat ook al enkele jaren op initiatief van de Raad van Kerken. Opnieuw stelt hotel Leemreis die morgen de zaal beschikbaar, zodat de kinderen alle ruimte hebben om hun palmpaasstok te versieren. Daarbij wordt het verhaal van Palmzondag verteld: de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel. Ook ouders mogen blijven om te helpen, maar zij kunnen ondertussen ook naar de kerkdienst in de Willibrorduskerk (aanvang 9.30 uur) of de Remigiuskerk (aanvang 10.00 uur), want de kinderen kunnen tussen 9.15 en 9.45 uur gebracht worden. Als de palmpaasstokken klaar zijn gaat de optocht van start: vanaf zaal Leemreis door de Willibrorduskerk en vervolgens via de Spalstraat door de Remigiuskerk naar Kerkstraat 15. Daar kunnen ouders en kinderen zich weer verenigen. Kinderen die thuis een palmpaasstok hebben gemaakt kunnen met hun ouders (opa's/oma's) aansluiten: om ca. 10.30 uur hopen we met muziek en ezel te vertrekken vanaf zaal Leemreis. Van harte welkom in en rondom de kerken.
Gerry Spekkink.