Zondag 8 januari 2017 Remigiuskerk

De kerkelijke kalender laat het feest van Epifanie (Drie Koningen) alweer achter ons. Het blaadje is omgeslagen naar de Tijd van Epifanie: de weg van Jezus de Mensenzoon als volwassene, hoe Hij in Woord en Daad Gods liefde leeft. Hij laat zich aan het begin van die weg dopen, door Johannes, in de Jordaan. We horen hierover in Matteüs 3: 13-17 en een profetie in Jesaja 42:1-7 wordt door Hem waargemaakt. Eeuwen en eeuwen zal Hij navolging krijgen in mensen die ook welbewust kiezen voor een levensweg met en achter Hem. Mensen die hun kinderdoop beamen in woord en daad en mensen die zich zelf als volwassene laten dopen ten teken, dat Jezus voortaan hun leven leidt. We hopen vandaag Nicky en Abdulai uit Zuid Afrika in ons midden te verwelkomen. Abdulai kan ons vertellen, hoe het is om vanuit een andere godsdienst geraakt te worden door Jezus en als gedoopte in Zijn Naam je weg te vervolgen. Zie ook bij Werkgroepen - Z.W.O. - nieuws december 2016. Het zou leuk zijn, als Nicky en Abdulai velen, van alle leeftijden, uit Hengelo mogen ontmoeten!
AB