Meedenken over de preek

Op deze site staat onder Kerkdiensten de rubriek “Bij de vieringen”. Korte introducties waardoor u zich kunt voorbereiden op de kerkdienst en eventueel ook het bijbelgedeelte van die zondag alvast kunt lezen. Voor wie nog meer wil is er vanaf oktober 2009 eens per maand een preekvoorbereidingsuur met gemeenteleden en andere belangstellenden. Onder de titel "WerkWoord". Samen werken we aan de uitleg en verkondiging van het Woord; het Woord wil werken in de wereld door ons allen! Op 13 oktober 2009 was de start van deze nieuwe activiteit. Telkens zullen we samen de tekst(en) uit de Bijbel, die de eerstvolgende zondag in de Remigiuskerk centraal staan(t), lezen uit verschillende vertalingen en er over doorpraten. Uw en jullie reacties doen dan mee in mijn dienstvoorbereiding. Opgave vooraf is niet nodig; u kunt desgewenst incidenteel komen. Ieder is van harte welkom!
Ds. Aleida Blanken.