Kerkbalans 2018

In 2017 konden we aan al onze financiële verplichtingen voldoen, dankzij uw bijdrage konden we kerk 
zijn zoals we nu doen. Onze hartelijke dank daarvoor.

Kerkbalans 2018 zal plaatsvinden in de periode van 20 januari t/m 3 februari. Hiervoor is als thema gekozen “Geef voor je kerk “, zodat uw kerk kan blijven bestaan en kan blijven geven aan anderen. Als kerk krijgen we geen subsidie, we zijn bijna volledig afhankelijk van uw bijdrage. 

Misschien kent U al de voordelen van een periodieke gift, zodat uw kerkelijke bijdrage volledig aftrekbaar is voor de belasting. Zo niet dan helpen wij U graag op weg.

Uw toezeggingsformulier zal in de laatste week van januari of in de eerste week van februari bij U 
opgehaald worden.

We hopen op een goede opbrengst.

Namens de kerkrentmeesters een vriendelijke groet,
Jan Steenblik.